Numerologie uitrekenen

Big data gaat vooral over het nemen van cijfers en het gebruiken van die cijfers om voorspellingen te doen over de toekomst. Hoe groter de dataset die je hebt, hoe nauwkeuriger de voorspellingen over de toekomst zullen zijn. – Antonius Goudbloom

Het moment van je geboorte vertegenwoordigt de beweging van je ziel van de ene realiteit naar een nieuwe ruimte en plaats. Op dit punt in het leven is alles fris en open voor mogelijkheden!

De cijfers die verband houden met jouw geboortedatum en naam weerspiegelen iets van jouw potentieel. Lichtwerkers geloven dat we door het bestuderen van deze cijfers onszelf een groter bewustzijn kunnen geven van niet alleen wat ons leven in petto heeft, maar ook van mysteries van alle tijden.

Het numerologiesysteem dat we gebruiken

Er zijn verschillende benaderingen van de numerologie, vooral in de vorm van berekeningen. Hier bij Spirit Style hebben we ons voorlopig sterk geconcentreerd op de methode van Pythagoras, omdat deze het meest wordt gebruikt.

Uiteindelijk zullen we de andere twee systemen met jullie delen, één gebaseerd op de Kabbala en de andere op Chaldeeuwse traditie, dus blijf even terugkijken!

De basismanier waarop numerologie werkt, is door cijfers aan letters toe te wijzen en dat getal vervolgens terug te brengen tot één cijfer. 452 wordt bijvoorbeeld 4+5+3 = 12. 12 wordt 1+2 = 3. De enige keer dat numerologie niet werkt met afzonderlijke eenheden is als het resultaat van jouw optelling een hoofdgetal blijkt te zijn – 11, 22 en 33.

Door deze basisberekening te volgen, kunt u verschillende soorten informatie bepalen, waaronder jouw:

  • Persoonlijkheidsnummer: Welke maskers draag je wel of niet? Waarom draag je ze? Dit getal is een spiegel voor jou door te weerspiegelen wat je in de wereld ‘uitdraagt’.
  • Levenspadnummer: Welke lessen moet je uit vorige levens leren? Dit nummer helpt je ziel te onthouden.
  • Bestemmingsnummer of expressienummer: Wat heeft je ziel ondertekend om te bereiken in deze incarnatie? Het feit dat we een pad kiezen, betekent niet dat we ons eraan houden in onze aardse levens…
  • Zielsdrang of hartsverlangengetal: Ken jezelf, toch? Dit getal helpt ons onze eigen motivaties en ‘verlangens’ beter te begrijpen.
  • Compatibiliteitsnummer: Met welke nummertrilling heb je gekozen om het leven binnen te gaan en wiens nummertrilling overeenkomt met die van jou?
  • Carrière nummer: Welk werk kom je hier doen? Hoe kan jouw werk de wereld helpen en helpen bij jouw verheffing of accessie?

Persoonlijkheidsnummer

Het persoonlijkheidsnummer ontstaat door alleen de medeklinkers aan uw volledige naam toe te voegen .

De formule stap voor stap:

Vermijd het gebruik van bijnamen in dit proces. Gebruik uw naam precies zoals deze op uw geboorteakte staat.

Gebruik het onderstaande schema om alle medeklinkers van je naam bij elkaar op te tellen (gebruik je volledige middelste naam als je die hebt). Reduceer alles behalve de hoofdnummers (11, 22 en 33) tot één cijfer.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Voorbeeld:

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (volledige naam van moeder Theresa)

Anjezë = N + J + Z vertaalt naar 5 + 1 + 8 = 14 dan 1 + 4 = 5
Gonxhe = G + N + X + H vertaalt naar 7 + 5 + 6 + 8 = 26 dan 2 + 6 = 8
Bojaxhiu = B + J + X + H vertaalt zich naar 2 + 1 + 6 + 8 = 17 en vervolgens 1 + 7 = 8

Voeg nu de getallen van één cijfer toe: 5 + 8 + 8 = 21 en vervolgens 2 + 1 = 3

Persoonlijkheidsnummer van moeder Theresa = 3

Heeft u uw persoonlijkheidsnummer gevonden? Leer er alles over: 1 , 2 3 , 4 , 5 , 7 , 9 , 11 , 22

Onthoud tijdens het lezen dat de kenmerken van uw persoonlijkheid slechts het eerste niveau van jouw profiel zijn. Jouw persoonlijkheidsnummer geeft de dingen aan die u op een comfortabele manier aan de wereld laat zien.

Oppervlakkig gezien vervullen persoonlijkheidskenmerken verschillende functies. Ze stellen ons niet alleen aan anderen voor en creëren die allerbelangrijkste eerste indruk, maar ze filteren ook mensen en situaties eruit die niet gezond voor je zijn.

Deze numerologische waarde kan samenwerken met de buitenste lagen van je Aura , die ook screeningscapaciteiten hebben.

Beschouw een persoonlijkheidsnummer als een ondiepe gootsteen met een zeef. Het is niet nodig om te serieus of te intens te worden of om te voorkomen dat de overtollige rommel van anderen de werking van jouw geest en ziel verstoort.

De voorzichtigheid met ons persoonlijkheidsnummer komt doordat we weten wat we projecteren, en nog belangrijker, hoe anderen het waarnemen.

Levenspadnummer

Het bepalen van uw levenspadnummer is zo eenvoudig als 1-2-3. Ik wou dat onze levenspaden zo eenvoudig waren!

Hier is de formule stap voor stap:

Vermijd het gebruik van bijnamen in dit proces. Gebruik uw naam precies zoals deze op uw geboorteakte staat.

Elk getal van uw geboortedatum (maand/dag/jaar) moet worden teruggebracht tot een getal van één cijfer, tenzij het totaal een Master-nummer is (Master-nummers zijn 11, 22 en 33).

Tel nu elk van de resulterende cijfers (of hoofdnummers) bij elkaar op en verlaag het totaal opnieuw tot één cijfer, of een hoofdnummer.

VOORBEELD: als u op 29 oktober 1965 geboren bent, berekent u uw levenspad als volgt:

MAAND: Oktober is de 10e maand van het jaar. 10 wordt teruggebracht tot 1 (1 + 0 = 1).

DAG: De geboortedatum is 29. 29 wordt teruggebracht tot 11 (2 + 9 = 11 – blijft een dubbel cijfer omdat het een hoofdnummer is).

JAAR: Het geboortejaar is 1965. 1965 wordt teruggebracht tot 3 (1 + 9 + 6 + 5 = 21, daarna 2 + 1 = 3).

Voeg nu de eencijferige getallen toe: 1 + 11 + 3 = 15 en vervolgens 1 + 5 = 6.

Het levenspadnummer is in dit geval 6 .

Heeft u uw levenspadnummer gevonden? Leer er alles over: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 22

Compatibiliteitsnummer

Dit is een overzicht van wat numerologische compatibiliteit inhoudt. Binnenkort komt er een volledige en diepgaande serie!

Er wordt vaak gezegd dat liefde in de sterren staat. In dit geval kan het in jouw rekenmachine staan!

Zaken van het hart zijn nooit ‘easy peasy’ geweest. Mensen zijn complexe wezens.

Nadat je het levenspadnummer van zowel jezelf als jouw partner hebt berekend, zoekt u elk getal op (zie hieronder) en vergelijkt u ze. Lijken ze compatibel op basis van wat je wilt in je leven? Herinnering: vermijd het gebruik van bijnamen in dit proces. Gebruik de naam van jezelf en jouw partner precies zoals deze op uw geboorteakte staat.

Als je een langdurige relatie wilt, vereist die interactie specifieke componenten om beide mensen gelukkig te maken.

Als je gewoon een beetje speelse seks wilt, heb je geen compleet numerologisch CV met bibliografie en voetnoten nodig. In beide gevallen kun je echter naar numerologische symbolen en betekenissen kijken om problematische relaties beter te begrijpen of om een ​​nieuwe partner een voorsprong te geven op het gebied van begrip.

Als je niet genoeg inzicht krijgt uit het vergelijken van jouw levenspadnummers, kunt u ook de Expression- en Destiny-nummers bekijken en zien welke patronen naar voren komen.

Net als bij andere associations die ik op Spirit Style hebben gedeeld, kunnen deze niet als absoluut worden beschouwd. Wat ik hier heb beschreven, is een gids gebaseerd op algemene interpretaties en persoonlijkheidsprofielen.

Soms werkt dat uitstekend. Soms valt het tegen, en soms negeren mensen het helemaal en gaan er gewoon voor.

Hé, het zit in de cijfers toch?

Leer alles over elk nummer: 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 22

Lot- of expressienummer

Het bestemmingsnummer, dat ook wel een expressienummer wordt genoemd, gebruikt een numerologiediagram om de cijfers te berekenen die bij elk van de letters in uw naam horen.

Hier is de formule stap voor stap:

Vermijd het gebruik van bijnamen in dit proces. Gebruik uw naam precies zoals deze op uw geboorteakte staat.

Gebruik het onderstaande schema om alle letters van uw naam bij elkaar op te tellen (gebruik uw volledige middelste naam als u die heeft). Reduceer alles behalve de hoofdnummers (11, 22 en 33) tot één cijfer.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Voorbeeld:

Inigo Montoya

Inigo:
I + N + I + G + O vertaalt naar 9 + 5 + 9 + 7 + 6 = 36 dan 3 + 6 = 9
Montoya:
M + O + N + T + O + Y + A vertaalt naar 4 + 6 + 9 + 2 + 6 + 7 + 1 = 35 dan 3 + 5 = 8

Voeg nu de getallen van één cijfer toe: 9 + 8 = 17 en vervolgens 1 + 7 = 8

Het lotnummer van Inigo Montoya is 8. Dit is volkomen logisch omdat 8 het getal van Karma is en Inigo de kampioen van Karma is – “Mijn naam is Inigo Montoya. Jij hebt mijn vader vermoord. Bereid je voor om te sterven.”

Heb je je bestemmingsnummer gevonden? Leer er alles over: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 11 , 22

Laat je niet misleiden door de naam van deze numerologische waarde. Dit is niet jouw lot in het leven. Je zit niet “vast” aan de “betekenis” van je Bestemmingsgetal.

Het lijkt meer op je roeping en roeping – waar je hart je naartoe leidt in het leven en wat je onderweg doet met al die momenten en herinneringen.

Sommige Lichtwerkers zijn van mening dat het Bestemmingsgetal resonantie kan hebben met je vorige incarnaties en het Karma dat ze hebben opgelopen. Dat betekent dat het ‘lot’ verschillende beproevingen en uitdagingen kent. Wanneer je daar echter lessen uit trekt, trilt het bestemmingsgetal nog luider in je aura en geest.

Ziels- of hartsverlangengetal

Wat drijft en motiveert jou? Welk deel van jezelf verstop je netjes en houd je voor jezelf. Hoe neem je beslissingen? Dit zijn de soorten gevoelens en gezichtspunten die worden geïllustreerd door het nummer van je zielsdrang.

Soms ook wel het Hartsverlangen genoemd, wordt het Zielsgetal samen met je Expressienummer, Levenspadnummer, Dag-/Destinynummer en Persoonlijkheidsnummer beschouwd als de vijf belangrijkste numerologische symbolen in iemands leven.

Je Soul Urge Number komt van de klinkers in je naam .

“Y” in numerologie:

A, E, I, O, U en soms Y kunnen verwarrend zijn als het gaat om numerologische berekeningen.

De beste uitleg over hoe, wanneer en waar of waar je de letter Y niet moet gebruiken in een numerologische berekening komt van Hans Decoz :

“Bij het bepalen of de Y een klinker of een medeklinker is, is de basisregel deze:
wanneer de letter als klinker dient, en in feite ook zo klinkt, is het een klinker. Hetzelfde geldt wanneer de Y als de enige klinker in de lettergreep fungeert. Voorbeelden van beide gevallen zijn namen als Lynn, Yvonne, Mary, Betty, Elly en Bryan.

Als de Y echter geen afzonderlijk klinkergeluid geeft, zoals wanneer deze is gekoppeld aan een andere klinker, wordt deze als een medeklinker beschouwd.

In namen als Maloney of Murray is de Y een medeklinker, omdat het klinkergeluid afhangt van de lange E in Maloney en de lange A in Murray.

Over het algemeen is de Y een medeklinker als de lettergreep al een klinker heeft. Ook wordt de Y als een medeklinker beschouwd wanneer deze wordt gebruikt in plaats van de zachte J-klank, zoals in de naam Yolanda of Yoda.

In de namen Bryan en Wyatt is de Y een klinker, omdat deze het enige klinkergeluid is voor de eerste lettergreep van beide namen. Voor beide namen maakt de letter A deel uit van de tweede lettergreep en heeft daarom geen invloed op de aard van de Y.”

Gebruik het onderstaande schema om alle klinkers in je naam bij elkaar op te tellen (gebruik je volledige middelste naam als je die hebt). Reduceer alles behalve de hoofdnummers (11, 22 en 33) tot één cijfer.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Voorbeeld:

Koekjesmonster

Cookie = O + O + I + E vertaalt zich naar 6 + 6 + 9 + 5 = 26 dan 2 + 6 = 8 Monster
= O + E vertaalt zich naar 5 + 5 = 11 dan is 11 een hoofdgetal en wordt dus niet gereduceerd

Voeg nu de getallen van één cijfer toe: 8 + 11 = 19, dan 1 + 9 = 10 en dan 1 + 0 = 1

Het zielsdrangnummer van Koekjesmonster is 1! Dit is volkomen logisch voor ons, aangezien nummer 1 het nummer van de Godheid is, de eerste levensadem.

Heb je je Soul Urge-nummer gevonden? Leer er alles over: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 22

Carrière nummer

Iedereen wil een geweldige carrière – niet zomaar een lege baan, maar iets dat echt voldoening geeft.

Helaas komen veel mensen vast te zitten in posities die we haten, maar waar we om verschillende redenen aan vasthouden. Misschien heeft de juiste carrière nooit de deuren voor je geopend. Misschien wordt u geconfronteerd met financiële ontberingen waardoor u de baan moet aannemen van ‘wat ik maar kan krijgen’.

Numerologie kan u misschien helpen uit die sleur te komen en weer op het goede spoor te komen.

Uw carrièrenummer komt voort uit uw levenspadnummer (zie hierboven). Het idee is eigenlijk om naar de beste eigenschappen en vibraties van uw levenspad te kijken en deze toe te passen bij uw zoektocht naar een baan. Persoonlijkheid speelt een grote rol bij sollicitatiegesprekken, dus een beetje meer inzicht in hoe anderen jou zien, kan geen kwaad.

Nadat je jouw levenspadnummer hebt berekend, klikt dan op daar verstrekte cijfers. Ik heb potentiële carrières opgenomen in het profiel van elk nummer.

Als er professionele correspondentie voor jouw levenspadnummer wordt vermeld waar je nog nooit aan hebt gedacht, pauzeer dan even en vraag jezelf af of dit een mogelijkheid is die je zou willen onderzoeken.

Wees nu eerlijk tegen jezelf: je gaat niet van ober naar de zorg alleen vanwege de numerologie. Je moet ook bereid zijn het werk te doen dat nodig is om die verandering in je leven door te voeren, zowel vanbinnen als vanbuiten.

Niettemin kan het ontsluiten van de eigenschappen die inherent zijn aan jouw numerologie je frisse ideeën opleveren die het proces van het bereiken van bevrediging op gang brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: No No !!