Dromen over verdrinking

Wat betekent verdrinken in een droom?

De onderdompeling in water kan een wedergeboorte vertegenwoordigen, net zoals het feit dat we terug zijn in de baarmoeder van onze moeder (anima), wat een archetypisch symbool is in de droompsychologie.

Ben je gered in de droom? Heb je er nog eentje gered? Ben je gestorven in de droom? Is er nog iemand in je droom overleden? Was het zorgwekkend? 

Water heeft alles te maken met emoties. Als je probeert weerstand te bieden aan verdrinking in een droom, kan dit nogal beangstigend zijn. Het wordt geassocieerd met iemands emoties. Als het water troebel is, betekent dit dat er problemen op komst zijn. 

Als je aan het verdrinken bent of moeite hebt om in te ademen, kun je in het wakkere leven last hebben van gevoelens van stress en onzekerheid. Dit type droom waarschuwt je ook voor gebieden in je onbewuste die je onder ogen moet zien.

Is de droom goed of slecht?

Deze droom is niet positief, maar we kunnen leren van de aspecten in de droom

Dromen over verdrinking in oudere droomverhalen geven aan dat je bang bent voor de toekomst; misschien probeer je aan de top te blijven, maar dat lukt niet. 

In veel boeken over droompsychologie, zoals Sigmund Freud, wordt verdrinking gezien als een collectief bewustzijn. Ik denk graag dat de daadwerkelijke ‘verdrinking’ in de plaats komt van iets anders in het leven, bijvoorbeeld een baan of relatie die niet lijkt te gaan zoals gepland en geestelijk verdrinken. 

Als je jezelf ziet verdrinken, geeft dat vaak aan dat je emotioneel uitgedaagd bent.

Deze droom helpt iemand zijn eigen gevoelens te begrijpen, maar vaak gebeurt de verdrinkingsdroom wanneer we ons overbelast voelen of te veel betrokken zijn bij zaken in het wakende leven. Dromen over verdrinking kunnen vele scenario’s omvatten. Zinken in water kan er bijvoorbeeld op duiden dat je in een negatieve richting wordt getrokken, of dromen over verdrinken in een auto kan betekenen dat je eigen identiteit op dit moment op de proef wordt gesteld. 

Wat betekent het om te dromen over verdrinken?

Als we wakker worden, twijfelen we aan onze dromen. De verdrinkingsdroom kan onze dagelijkse gedachten teisteren, omdat je mogelijk met problemen of problemen te maken hebt in het wakkere leven. Wat de droompsychologie betreft, kan verdrinking erop wijzen dat er onderliggende emoties zijn die tot de droom hebben geleid. 

Wanneer we ons overweldigd voelen, kunnen deze dromen naar boven komen. Deze droom is een direct gevolg van de behoefte om jezelf duidelijker uit te drukken of van het gevoel vast te zitten en niet in staat te zijn de juiste beslissingen te nemen. 

Wanneer je droomt dat je daadwerkelijk verdrinkt in je droom, is dit verbonden met je eigen onderbewustzijn, wat duidt op een nieuwe start of transformatie. De mogelijkheid om daadwerkelijk te verdrinken kan nogal zorgwekkend zijn. Water is een symbool van onze innerlijke emoties. Verdrinken en sterven betekent dat we herboren zullen worden. Dus, verdrinken in je droom betekent dat onze emoties overal kunnen zijn. 

Als er paniek uit de droom blijkt, duidt dit op een emotionele verandering in het leven. Hoe meer paniek, hoe groter de emotionele verandering. Jezelf in het water zien drijven (in staat zijn om te ademen) is gebruikelijk. Het betekent dat emoties vaak overweldigend zijn. 

Wat verbergt zich onder het water? Als het modderig of duister is, betekent dit dat het leven moeilijk zal zijn. 

Als je jezelf in het water ziet worstelen, betekent dit dat de emoties hoog oplopen in je leven.

Zwemmen of zeilen rond een meer duidt op tevredenheid als je verdrinkt, dit duidt op angst. Het betekent dat emoties vaak overweldigend zijn. Wat verbergt zich onder het water? Als het modderig of duister is, betekent dit dat het leven moeilijk zal zijn. Als je jezelf in het water ziet worstelen, betekent dit dat de emoties hoog oplopen in je leven. Zwemmen of zeilen rond een meer duidt op tevredenheid als je verdrinkt, dit duidt op angst. Het betekent dat emoties vaak overweldigend zijn. 

Voor de beroemde droompsycholoog Carl Jung is verdrinken in water symbolisch voor een archetype. Verdrinken in een bad suggereert verborgen diepten. 

Als je merkt dat andere mensen in je droom verdrinken, betekent dit dat je iets duisters en verborgens probeert uit te zoeken. 

Als je in de zee verdrinkt of moeite hebt om te ademen, betekent dit dat iets je ervan weerhoudt vooruit te komen. 

Als je merkt dat je in een moeras verdrinkt, kan dit betekenen dat er angsten zijn die jouw vertrouwen in het wakende bestaan ​​ondermijnen. 

Iemand van de verdrinkingsdood redden is een positieve droom, het betekent dat anderen op je zullen vertrouwen. 

Een kind zien verdrinken vertegenwoordigt je eigen innerlijke kind of dat je je onbeschermd voelt. Een kind dat in een zwembad verdrinkt, betekent dat jouw emoties hoog oplopen, vooral als u uw zoon of dochter niet in het zwembadwater kunt vinden.

Wat betekent de bijbelse droom van verdrinking?

Dromen werden in bijbelse tijden geïnterpreteerd als boodschappen van boze geesten. Veel dromen werden als profetisch beschouwd. Psalm 4-6 beschrijft een paragraaf over hoe iemand zich zou voelen als we van binnen verdrinken. De verzen zelf die betrekking hebben op verdrinking en de psalmen communiceren hoe ons innerlijke leven en hoe we omgaan met onze eigen gevoelens van waardeloos en afgewezen zijn. Als je onlangs in je leven druk van anderen hebt ervaren, kan de droom om bijbels te verdrinken duiden op het gevoel dat je moet stoppen met verdrinken in je eigen negatieve gedachten. Psalm 18:4 beschrijft ook een leven dat wordt ontnomen door te verdrinken in water, en dat dit in feite een metafoor is dat je bang of overweldigd bent. 

Wat betekent een droom over het redden van iemand van de verdrinkingsdood?

Als je een verdrinkingsslachtoffer bent in de droom, zijn de details belangrijk. Als jij of iemand anders “bijna dood” is nadat je uit het water komt, dan gaat deze droom over emoties. Als je ziet dat mensen reanimatieprotocollen uitvoeren of dat je iemand van de verdrinkingsdood redt, kan de droom impliceren dat de gebeurtenissen in een moeilijke periode goed zullen aflopen. 

Als je iemand die je kent van de verdrinkingsdood redt zoals een kind, kan dit betekenen dat je zich zorgen over hem of haar maakt. 

Dromen over het redden van iemand die je niet kent, kan erop wijzen dat je emotioneel bent over de toekomst.

Wat betekent het om te dromen van een verdrinkend kind?

Soms gebeuren er dingen in dromen die ons ongemakkelijk maken, ons choqueren en ons zorgen baren, zoals de verdrinking van onze zoon of dochter. In het echte leven komen de meeste verdrinkingen voor als er risico’s voor het kind zijn, zoals kleine zwembaden of watervallen. Normaal gesproken vindt verdrinking plaats wanneer de ouder het toezicht kwijt is. Vooral wanneer de ouder druk bezig is met klusjes, komt dit zeer zelden voor en kan deze droom een ​​weerspiegeling zijn van je eigen angsten. 

Dromen over het redden van een kind van de verdrinkingsdood (zoon of dochter) kan in verband worden gebracht met de liefde die je voor hem of haar voelt. Ik droomde steeds dat mijn dochter verdronk in een zwembad en ik probeerde haar te vinden, maar het lukte niet. Dit betekent dat je naar iets op zoek bent, om een ​​reden waarom er iets ‘emotioneels’ is gebeurd en dat je er nog niet achter bent.

Wat betekent het om te dromen over verdrinken in de oceaan?

Als je droomt dat je in de oceaan verdrinkt, betekent dit dat je emoties in de wakende wereld vasthoudt. Deze droom kan inhouden dat je goed kunt bewegen in de stroom en eb van het leven. 

Als je in de oceaan blijft drijven, betekent dit dat je onder druk staat van de omgeving en het lijkt erop dat deze je nu zwaar belast en niet in staat is je tegen te houden. De druk en stress van het leven zijn op dit moment te veel voor je. 

Een scenario waarin je jezelf ziet achtergelaten worden door iemand of een schip en je verdrinkt in de zee, het staat symbool voor je angst om in de steek gelaten te worden. Mogelijk herbeleeft u de verlatenheid uit het verleden die u verdriet of verlies heeft bezorgd. Na een droom zul je moeten bedenken van wie je in het echte leven gescheiden bent, zodat je kunt verduidelijken wat de pijn tussen jullie beiden veroorzaakt. Natuurlijk, als je denkt dat je dat moet doen. Je hebt niet langer een ‘balans’ in je leven en om vooruit te komen, zul je een aantal dingen moeten loslaten die ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je niet in staat bent om het hoofd boven water te houden. Misschien heb je een relatie of een baan die niet voor je werkt. Het wordt tijd dat je nadenkt over de vraag of je verder wilt gaan of een oplossing wilt vinden voor wat je ook bezighoudt – of dat je ermee ophoudt.

Wat betekent het om te dromen over verdrinken in een golf?

Als je onder een vloed of golf wordt meegesleurd waar je niet tegen kunt vechten en je verdrinkt, is dat een teken dat er iets in jouw wakende leven is dat je emotioneel moeilijk kunt verwerken of verwerken. 

In het geval dat golven je in de rotsen gooien of als je in turbulent water terechtkomt, kan dit subliminaal impliceren dat de gevoelens van mensen je bashen met kwetsende acties of woorden die je uiteindelijk emotioneel uitgeput achterlaten. De droom kan ook een waarschuwing zijn. Probeer de komende dagen voorzichtig te zijn en vertrouw niet iedereen die op je pad komt.

Wat betekent het om te blijven dromen over verdrinking?

Als je herhaaldelijk hebt gedroomd over een specifieke persoon die verdrinkt of over jezelf, kan dit erop wijzen dat er emotionele problemen zijn. Maar als deze droom enkele jaren aanhoudt, kan dit betekenen dat je mogelijk hypnotherapie of meditatie moet zoeken om de oorzaak te achterhalen. Dit zal helpen jouw onderbewustzijn te genezen. 

Gebeurtenissen zoals de dood, echtscheiding of een plotseling verlies toen je jong was, kunnen tot zulke dromen leiden, omdat ze je met een zekere onzekerheid achterlaten en het gevoel lopen het risico te lopen verloren te gaan of in de steek gelaten te worden. Als dergelijke gevoelens niet onder controle worden gehouden, kunnen ze ertoe leiden dat je jaloers wordt, of dat je overmatig bezitterig moet zijn om eenzaamheid te voorkomen.

Wat betekenen dromen over verdrinken in een zwembad?

Als je een droom hebt waarin je verdrinkt in een zwembad, zal dit een gevarieerde betekenis hebben vergeleken met verdrinken in een oceaan. Bedenk dat een oceaan een natuurlijk waterlichaam is, terwijl een zwembad een door de mens gemaakt waterlichaam is. Een zwembad is ontworpen om volgens jouw specificaties te worden gecreëerd. Dus als je droomt van een zwembad, moet je nadenken over wat je voor jezelf hebt ontworpen en dat er van buitenaf ‘echt’ uitziet; het werkt, maar het is niet natuurlijk. Dit kan een levensstijl zijn die je jezelf, jouw partner of een carrière oplegt.

Verdrinken in een zwembad terwijl je alleen bent:

Dromen dat je aan het verdrinken bent in een zwembad en dat er niemand in de buurt is om je te redden, is een indicatie dat welke levensstijl je ook voor jezelf hebt opgebouwd niet langer duurzaam is en het is een oproep om te veranderen en aan te passen. Als er niemand is om te helpen in de droom, geeft dit aan dat je de verantwoordelijkheid voor de verandering moet nemen.

Wat betekent verdrinken in een poel waar veel mensen zijn in je droom?

Als je een droom hebt waarin je verdrinkt in een zwembadpoel en het druk is, betekent dit dat het een bekend feit is dat je voor iedereen je levensstijl moet veranderen. Mensen kijken toe en vragen zich af hoe u de verandering zult omarmen. 

Als de mensen om je heen ook in het poel verdrinken, dan heeft alles wat er in je leven gebeurt betrekking op een gezin of op het werk, of op een heel bedrijf. Vanwege de aanwezigheid van water dat emoties vertegenwoordigt, betekent het welke verandering dan ook emotioneel is. Het kan emotionele droefheid zijn of een verlies dat iedereen in een bedrijf heeft getroffen en er kan behoefte zijn aan bezuinigingen en u bent bang dat dit u zal treffen.

Wat betekent dromen over verdrinken in een storm of natuurrampen?

Als we in een droom denken aan orkaan Katrina of stormen die steden overspoelen, kan dit oncontroleerbare emoties impliceren die van nature voorkomen. Een droom waarin je jezelf ziet verdrinken in turbulent water, zoals een tsunami, overstroming of een storm, of waarin het water heel snel stijgt en je wordt weggevaagd, kan een verwijzing zijn naar herinneringen of voorkennis uit eerdere ervaringen in het leven. Het kan zijn dat je in het verleden daadwerkelijk bent verdronken en dat je onderbewustzijn het niet opnieuw beleeft, zodat het kan worden opgelost. Het kan zijn dat je onopgeloste trauma’s en angsten koestert die moeten worden opgelost voordat je verder kunt in het leven. Ze blijven je achtervolgen totdat je een oplossing voor ze hebt. 

Als alternatief zou een droom waarin je verdrinkt in een dam of een diepe storm, kunnen zijn wat Sigmund Freud schreef dat beelden verbonden zijn met je eigen bewuste geest. Dus,

Als je nog geen tsunami in de gedrukte media of op televisie hebt gezien, en je hebt er in het verleden ook geen meegemaakt, dan zou de droom erop kunnen duiden dat je op het punt staat een periode te beleven die emotioneel uitputtend blijkt te zijn. Het kan de vorm hebben van emoties, financiën of de dood van een geliefde. De droom kan ook aangeven hoe je in het recente verleden een emotioneel deel van je leven doormaakt, vooral als je niet in staat was om met stress in je leven om te gaan. Als je jezelf ziet in een natuurramp die tot verdrinking leidt, betekent dit dat het grootste deel van het emotionele lijden dat je doormaakt, deel uitmaakt van het leven.

Wat zijn de omstandigheden rondom verdrinken in een droom?

Als je droomt over verdrinking, moet je de omstandigheden rondom de droom analyseren om de juiste betekenis te achterhalen en te bepalen. 

Als je bijvoorbeeld droomt dat een dronken persoon aan het verdrinken is, kan dit symboliseren dat hij of zij ontkent of onethische methoden gebruikt om om te gaan met de stress die hij of zij in het leven ervaart. 

Een ander voorbeeld is dat je iemand een auto ziet besturen en vervolgens in een rivier stort. Dit kan een teken zijn dat je langzamer moet gaan leven. Je loopt mogelijk grote risico’s in het leven die jouw gezondheid en jouw leven in het algemeen in gevaar kunnen brengen.

Als je verdronken bent omdat je handen vastgebonden waren en daardoor de beweging belemmerd werd, zou de droom kunnen betekenen dat welke omstandigheden je momenteel ook tegenkomt, te wijten is aan krachten van buitenaf. Of het nu gaat om het mislukken van een relatie of om het werk, het zijn de mensen om je heen die ervoor zorgen dat het niet lukt. 

Het geeft aan dat als je de leiding neemt en vasthoudt aan jouw huidige situatie, je de omstandigheden kunt veranderen, zodat je jezelf niet langer verstikt of slachtoffer voelt door dingen die buiten jouw macht lijken te liggen. Omstandigheden die tot verdrinking leiden, veranderen in feite de betekenis van de droom over verdrinking.

De conclusie van dromen over verdrinking

Een droom over verdrinking kan uiteenlopende boodschappen met zich meebrengen, en je zult de stroming en eb van het water moeten begrijpen om het afdoende te kunnen interpreteren

De droom moet worden geïnterpreteerd op basis van de gebeurtenissen die plaatsvinden. De droom hangt normaal gesproken af ​​van jouw individuele omstandigheden. 

Omdat dromen er zijn om je veel te vertellen over wat er in je dagelijkse leven gebeurt, over je zorgen en angsten. 

De droom van verdrinken moet ook verbonden zijn met de gewichtloosheid van het water zelf. Dit duidt symbolisch op een serene associatie, die ik hierboven heb beantwoord. 

Er zijn positieve veranderingen gaande als:

Je hebt iemand van de verdrinkingsdood gered. Je stierf niet in de droom. Je ervaart vreugde en opwinding in de droom (na de verdrinkingsinstantie).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: No No !!