Regels van Spiritstyle forum

Spiritstyle.nl doet er alles aan om te zorgen dat je het hier naar je zin hebt. In ruil daarvoor vragen we jou als gast om je zo nodig aan te passen aan de regels die hier gelden en ons en andere gasten met respect te behandelen. Wees je daarbij bewust van de beperkingen van online communicatie.

Een uitgebreid overzicht van wat op Spiritstyle.nl wel en niet is toegestaan vind je hieronder. Voor een specifiek forum kunnen nog andere richtlijnen gelden, lees hiervoor het ‘regels en richtlijnen’ topic bovenaan dat forum.

Spiritstyle.nl vraagt je hier altijd respectvol te reageren en discussiëren.

Als je gebruik maakt van Spiritstyle.nl, vragen we jou als gast om je aan te passen aan de gewoontes en gedragsregels die hier gelden. De belangrijkste regel die we op Spiritstyle.nl aanhouden, is dat jij en andere forumgebruikers en Spiritstyle.nl met respect tegemoet treedt. Je mag hier bijna alles zeggen, maar wel op een fatsoenlijke manier.

 • Hou je taalgebruik netjes en beleefd. Ga met respect met elkaar om.
 • Het is altijd netjes om jouzelf voor te stellen op dit forum. Voorstellen kan in dit forumdeel en is alleen toegankelijk voor ingelogde leden.
 • Op de persoon gerichte beledigingen zijn nooit op het forum toegestaan. Niet als forum bijdrage, niet via een privé bericht en niet als signature.
 • Herlees je bericht voor je het plaatst. Dit om misverstanden te voorkomen. Zorg er voor dat het in begrijpelijke taal geschreven is en dat je geen forum regels schendt.
 • Seksistisch getinte inhoud en pornografie zijn op het forum niet toegestaan. Dit geldt zowel voor verwijzingen, signaturen en afbeeldingen alsook voor forum avatars en profielafbeeldingen.
 • Het plaatsen van email adressen en telefoonnummers in openbare topics zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor goedkeuring is verleend. Forumleden kunnen via een privé bericht contact met elkaar opnemen.
 • Beheerders en moderators zijn gerechtigd om berichten te verwijderen of aan te passen.
 • Beheerders en moderators zijn gerechtigd om in te grijpen d.m.v. waarschuwingen, banningen voor een bepaalde duur of voor onbepaalde tijd bij overtredingen van de regels.
 • Bij grove overtredingen van de regels kan afgeweken worden van het hierboven genoemde. Bij een aantal overtredingen (porno, spam, ernstige bedreigingen bijvoorbeeld) wordt direct een ban voor onbepaalde tijd opgelegd. Ook kunnen de mods ervoor kiezen om bij ernstige misdragingen een waarschuwing bijvoorbeeld dubbel te laten tellen of een account direct op ‘scherp’ te zetten door het versturen van een laatste waarschuwing.

Reclame hoort niet op het forum, spam wordt verwijderd.

Voor forumleden met een eigen website en/of praktijk is het toegestaan om een link op de volgende plaatsen te zetten:

 • In het gebruikerspaneel bij profiel (profiel wijzigen –> website)
 • Als aanklikbare link in het onderschrift (gebruikerspaneel — >profiel –> onderschrift wijzigen)
 • In het forumdeel sites van leden kun je als professional je voorstellen en je bedrijfslink plaatsen.
 • Eigen evenementen mogen toegevoegd worden, mits dit naast de verdere deelname aan het forum gebeurt.
 • Laat dus ook merken dat je ook serieus aan het forum deel neemt. Deel je wijsheid met anderen.
 • Indien deelname alleen maar ter promotie voor een eigen website/webshop/praktijk en/of voor het toevoegen van eigen activiteiten zal dit als spammen worden aangemerkt.
 • Reageren op vragen over jouw bedrijf of de producten die je te koop aanbiedt, is toegestaan, maar gebruik het forum niet als marktplaats. Het plaatsen van een link naar je product of dienst, mag enkel als daar in een topic expliciet door een gebruiker om gevraagd wordt. 

Een bedrijf mag niet reageren als:

 • Iemand vraagt naar ervaringen met een product of handeling; of Iemand vraagt om oplossingen: een bedrijf mag niet in een informatief topic reclame maken voor een product of handeling
 • Een commercieel bericht storend is in een topic.

Het plaatsen van privégegevens en foto’s van anderen.

Het is niet toegestaan om foto’s, privégegevens of communicatie van anderen (kinderen, partners, overledenen etc.) op Spiritstyle te zetten. Onder privé verstaan we alle communicatie die aan jou, of een ander, persoonlijk is toegezonden. Ook communicatie binnen een besloten groep zien we als privé. Het is alleen toegestaan om een foto van jouzelf te plaatsen.

Ook niet wanneer anderen hier toestemming voor geven, dit niet is te controleren is.

Onthoud dat informatie op Spiritstyle.nl door de hele wereld gevonden kan worden, en dat anderen dit niet altijd op prijs zullen stellen.

Het aanmaken van een account om alleen een foto te laten lezen, tarotleggingen, healingen op afstand wordt niet op prijs gesteld. Het is de bedoeling dat je dit zelf leert. Laat dus eerst merken dat je ook serieus aan het forum deel neemt.

Het forum van Spiritstyle.nl is niet bedoeld als professionele hulpverlening. Je mag elkaar advies, raad en tips geven, maar professionele hulp mag men hier niet verwachten of vragen. Wel leent dit forum zich uitstekend om met elkaar te leren en te oefenen.

error: No No !!