Noord symboliek en betekenissen

We voltooien onze reis rond de cirkel van richtingen in het noorden. Dit is een punt van culminatie en vervulling. In de menselijke symboliek vertegenwoordigt het volwassen wijsheid, inzicht en scherpzinnigheid. Dit is de ruimte waarin je vorige levens kunnen beginnen de lessen in je bewustzijn vrij te geven. 

Het seizoen op het Rad van het Jaar is nu winter, en de krachtigste tijd van de dag – middernacht. Noord brengt ons naar onze latere jaren. Vanaf de laatste rand van ons grote avontuur zien we dat de Voorouder en Gidsen op ons wachten. Zij zijn de poortwachters voor de tijd-niet-tijd waarin engelachtige wezens verblijven. 

Noord vertegenwoordigt een moment van serieuze contemplatie waarin de lessen die we hebben geleerd echt worden geïntegreerd. We worden stralende lichten, stralend van spiritualiteit en welzijn. Noord vertegenwoordigt ook de tussenliggende tijden en ons hiernamaals in het astrale rijk. Waar je non-stop bezig bent geweest in de andere drie richtingen, is hier de plek om te stoppen, stil te zijn en naar de stem van het Goddelijke te luisteren. 

Noord, aangezien het winterseizoen spreekt van soberheid. We moeten onze hulpbronnen verstandig gebruiken om gezond te blijven totdat het Oosten weer komt. Waar West ons leerde over een heldere visie, daagt Noord ons uit om onze waarheid te leven, geïnspireerd door die visie. Wees eerlijk tegen jezelf; ken je grenzen. Doe je best en je zult vanzelf omringd worden door andere zoekers die hetzelfde doen. In deze stam van lichtgevende zielen bevindt zich de zetel van macht en magie. 

Etymologie van ‘Noord’:
In het Oudduits gaf ‘nord’ een richting aan, voornamelijk naar links (het noorden is aan uw linkerkant als u met uw gezicht naar de rijzende zon kijkt). Het Meso-Amerikaanse woord voor Noord was simpelweg ‘omhoog’. Op de Marshaleilanden heeft het woord voor Noord te maken met het weer, en wordt het vertaald als het seizoen van de wind.

Noord Inhoud

Buffalo: Dier van het Noorden

african buffalo with oxpecker on nose

Wanneer de buffel verschijnt als je spirit animal, zijn overvloed en bevrijding onderweg

De buffel als totemdier behoort alleen toe aan de meest op de aarde gerichte en onbaatzuchtige zielen.

Roep de buffel aan als je krachtdier als je kracht nodig hebt om zware lasten te dragen

Buffel is het totemdier voor het noordelijke deel van de schepping. Deze Dierengeest geeft energie aan onze banden met “al onze relaties”. De boodschap van de Buffalo’s is er een van dagelijkse dankbaarheid en de herinnering aan het feit dat we zelfs in de betonnen jungle op heilige grond lopen.

Buffel is een bescheiden dier. Hij belichaamt een sterk karakter en is niet bang om de “lange weg” te bewandelen als deze een verschil maakt in de kwaliteit van leven. Buffel symboliseert ook de voorzienigheid en overvloed. Wanneer we ons leven met dankbaarheid benaderen, zal aan onze behoeften worden voldaan.

Degenen die met Buffalo Spirit wandelen, hebben een blijvende verbinding met Moeder Aarde. Deze mensen zijn levende voorbeelden van respectvol leven en het niet als vanzelfsprekend beschouwen van onze premies. Zegeningen zijn er in vele vormen en Buffalo Spirit laat ons zien hoe we ze kunnen ZIEN.
Als we het over Buffalo hebben, moeten we het verhaal vertellen van de White Buffalo Woman die lang geleden aan de indianen verscheen en de manieren van landbouw leerde. Daarmee gaf ze ons ook een wijze les: dat onze aanwezigheid invloed heeft op alles in het levensnetwerk. Tot op de dag van vandaag wordt een Witte Buffel als heilig beschouwd en als je hem in het echt ziet, is een visioen of een droom een ​​zeer veelbelovend voorteken.

Noord en het Aarde-element

african buffalo with oxpecker on nose

Het noordelijke deel van de schepping staat voor het element Aarde, dat zeer sensueel van aard is. De aarde is het element waarvan we het tempo leren. In de rijke schoot van de Moeder hebben alle dingen hun seizoen. Je kunt het niet overhaasten als je positieve resultaten wilt.

De aarde symboliseert de Grote Godin – haar vruchtbaarheid, verzorging en begeleiding. De Aarde en het Noorden dagen beide onze ziel resoluut uit tot nieuwe realisaties, terwijl ze ook de grond leveren die we nodig hebben om wortel te schieten.

Het Element Aarde is iets uitgebreider voor discussie, omdat er het “elementaire” aspect is en ook de Aarde (de planeet) waarmee rekening moet worden gehouden. Onder de Aboriginals was men van mening dat geen mens het land bezit, maar dat het land ons ‘bezit’. Dit creëert een onderling verbonden relatie, vergelijkbaar met wat we zien in de Indiaanse cultuur. Het land… de aarde maakt deel uit van het zelfgevoel van elke Aboriginal.

Het Indiaanse symbool voor aarde is een cirkel met een kruis. Dit vertegenwoordigt niet alleen ons “thuis”, maar ook de eerste vier stammen van de mensheid (rood, wit, geel en zwart). Metafysisch gezien heeft het Aarde-element sterke centrerende en aardende energieën. Als je je ooit vluchtig voelt, ga dan op blote voeten naar buiten en maak opnieuw verbinding. De symboliek van het Aarde-element houdt verband met de levenscycli, de lichamelijkheid en materiële behoeften.

Bij het werken met het Aarde-element op spiritueel niveau kunnen dingen heel persoonlijk worden. De aarde maakt deel uit van jou, tot op jouw cellulaire niveau. Je kunt zwarte of bruine kaarsen gebruiken om het Aarde-element op je altaar weer te geven, samen met zout, boomschors, rijke grond en fossielen. Versier delen van je heilige ruimte met heilige stenen die sterke trillingen van het Aarde-element huisvesten, zoals Agaat, Hematiet, Jet, Onyx, Zwarte Toermalijn en Obsidiaan. 

Noord-symboliek en betekenis

Het woord Noord komt van een Indo-Europese term ‘ner’, wat eenvoudigweg ‘naar beneden’ betekent. Integendeel, in verschillende Meso-Amerikaanse talen staat het woord voor noorden gelijk aan omhoog! In gebieden waar de zon niet pal naar het noorden schijnt, betekent de term richting vaak ‘nacht’.

Voordat we teruggaan naar het oosten, wordt Noord een toevluchtsoord waar we kunnen stoppen en toegang kunnen krijgen tot de rest van onze cycli tot nu toe. Hier stop je al het lawaai en de chaos en je het Heilige Zelf herontdekken. Daarom is deze pauze simpelweg noodzakelijk. Terwijl je hersteld, genees je ook en heb je tijd om wijsheid te integreren die je anders misschien zou missen als je het te druk hebt.

De trillingen van het Noorden houden ons geaard en gevoed. Dit is een rijk waar gezond verstand en behoeften versus wensen en welwillendheid heersen over minder nobele bezigheden. Een jager zou naar het noorden kunnen kijken en de wereld kunnen bedanken voor het geschenk van voedsel. Een spirituele beginneling kan naar het noorden gaan als onderdeel van een zoektocht naar een visie op zelfrealisatie of als onderdeel van een initiatie.

Wat betreft leeftijd is Noord de volwassene van de hoofdrichtingen – een richting die de nadruk legt op verantwoordelijkheid en persoonlijkheidsechtheid. Het is de tijd in het leven waarin ieder van ons in het reine komt met zowel onze vaardigheden als onze beperkingen in het licht van de goddelijke wil. Haal diep adem en accepteer.

Bijgeloof: Er bestaat een bijgeloof dat ons vertelt dat slapen met ons hoofd naar het noorden negatieve energie aantrekt. In India begon dit geloof met een verhaal over Parvathi. Terwijl ze aan het baden was, plaatste ze Ganesa bij de noordelijke deuropening en zei hem dat hij er zeker van moest zijn dat niemand haar lastig viel.

Shiva arriveerde onverwachts en Ganesha hield hem tegen. Omdat hij zich niet realiseerde dat Ganesha dienst had, reageerde Shiva door zijn hoofd af te hakken. Toen hij zich realiseerde wat hij had gedaan, vroeg hij zijn bedienden om het eerste wezen te vinden met zijn hoofd naar het noorden gericht. Dus het was Ganesha die een olifantenkop kwam halen. Er wordt nog steeds aangenomen dat slapen met je gezicht naar het noorden ongeluk brengt.

Windrichting Noord & Winter

De winter is zowel een tijd van duisternis als van licht. Het Levenswiel draait in de winter met de langste nacht van het jaar, gevolgd door de langzame terugkeer van het licht terwijl we de lente ingaan. De groeiende kracht van de zon heeft een krachtige symboliek, vooral in combinatie met de aarde/het noorden, die allebei wachten om weer te ontwaken. Het is interessant om op te merken dat de winterzonnewende plaatsvindt in Steenbok, ook wel bekend als de deur van God. Terwijl de deur openzwaait, keert de zon weer aan de macht. Winter is de oude man van de seizoensreeks, vaak afgebeeld met een sikkel omringd door kale bomen.

Native American symboliek en betekenis voor het noorden

Het Medicijnwiel, sjamanische windrichting

Klik om uw Native American sterrenbeeld te vinden .

In de Indiaanse traditie, in het bijzonder de Lakota-stam, is Noord een bittere, harde richting die de kou en de wind van zuivering met zich meebrengt. De herfstbladeren zijn teruggekeerd naar de aarde. Het land hult zich in een deken van sneeuw. Het Noorden vertegenwoordigt moeilijke tijden voor de stam, waardoor ze overleven en standvastigheid leren.

In de Native American Zodiac vallen drie dieren onder het domein van de aarde, namelijk Os, Schaap en Hond. De Os is een zeer betrouwbaar wezen met grote kracht en eer. Ze houden van familie en land en van relatief traditionele levensideeën.

Schapen zijn mensen die van consistentie houden. Snelle veranderingen leiden tot verwarring en frustratie. Deze individuen hebben ‘de best opgestelde plannen’ die als een puzzel in elkaar passen. Organisatorische vaardigheden spelen hierbij uiteraard een rol. Hoewel ze vriendelijk en betrouwbaar is, aarzelt Sheep om iemand in hun binnenste cirkel toe te laten.

De hond is loyaal, verantwoordelijk en eerlijk. Deze persoon spreekt vanuit de heup. De hond kan koppig zijn als hij protesteert tegen het lot van een vriend. Hond slokt gerechtigheid en plicht op. Ze blijven bij één taak die ze heel goed uitvoeren. In relaties zal een hond nooit vals spelen.
 
Naast de aardse dieren heeft Noord drie dierentekens in de dierenriem die ermee verbonden zijn. Slang (23 oktober – 22 november) is traditioneel het teken van sjamanen. Mensen die in deze periode zijn geboren, hebben een griezelig begrip van alles wat spiritueel is, inclusief wezens die met een ‘normaal’ gezichtsvermogen niet kunnen worden gezien. Snake houdt van een sfeer van mysterie, dus hij zal vaak geheimzinnig overkomen. Niettemin bloeit Snake met de juiste partner op in liefde, passie en levensvreugde.

Uilengeest (23 november – 21 december) vliegt met de veranderende wind mee. Mensen met deze totem zijn erg relaxed en vriendelijk. In sociale situaties gaan ze graag van start, vooral als er een avontuur op komst is. In positieve omgevingen is Uil veelzijdig, creatief, energiek en intuïtief voor iedereen in hun levenscirkel.

Als laatste hebben we het teken Los als Gans (22 december – 19 januari). Goose heeft hoge doelen en is van plan deze volledig te bereiken. Gans kan zo gedreven worden dat hij een vijand van zijn eigen succes wordt. Goose is erg goed in zeer gedreven zakelijke situaties en ze zijn goede concurrenten. In relaties tonen Goose-mensen passie, humor en sensualiteit. De enige waarschuwing voor Goose is dat je niet te bezitterig of obsessief wordt.

Keltische symboliek en betekenis voor het noorden

fox on brown wooden plank

Bezoek onze zustersite om alles te ontdekken en te leren over uw Keltische sterrenbeeld.

De Kelten beschouwden Noord als symbool voor wijsheid, de krijger en de oudste. De Uil verblijft hier en kijkt nauwlettend onder de winterster. Historici geloven dat de Kelten de Poolster gebruikten als leidraad bij het positioneren van de staande stenen. 

De Keltische dierenriem kent drie tekens toe aan het noorden. De eerste is de Witte Hond (28 oktober – 24 november). Net als bij Dog Spirit is Hound loyaal tot het einde. Honden hebben een geweldig zicht. Je kunt niets verbergen voor iemand die onder de Hound is geboren. Als geestdier houdt Hound ervan om leraren en genezers aan te moedigen en hen te begeleiden bij het vooruitgaan in hun vakgebied. Hondengeneeskunde is ouderwets goed advies. Mensen die onder dit teken zijn geboren, zijn paranormaal begaafd en zijn geweldige diplomaten. 

Ten tweede is er het Zwarte Paard (interessante kleurendichotomie hier). Van 25 november tot 23 december voorspelt het paard de hemel als bevelvoerende leider. In de Keltische traditie hebben paardenmensen een oneindig uithoudingsvermogen en houden ze van competitie. De beste carrièrerichting voor het paard is alles wat met sportieve rivaliteit te maken heeft. 

Als derde komen we bij het statige hert (24 december – 20 januari). Dit is een zwaar aardeteken, en een teken dat milieuoorzaken ijverig bestrijdt. Degenen die een hertentotem dragen, zijn slim. Ze kunnen echt op hun hoeven nadenken. Dit snelle denkproces vertaalt zich in snelle actie met grote technische vaardigheid. Dat is de reden waarom veel herten in de techniek of de medische wetenschap terechtkomen. 

Astrologie en de richting van het noorden

sterrenbeeld Het Medicijnwiel, sjamanische windrichting west

Klik om al je dierenriemdieren op verjaardag te ontdekken .

In de westerse astrologie komen de tekens Steenbok, Stier en Maagd overeen met de energieën van de aarde. Van deze drie kunnen we Steenbok en Stier verkennen voor dierensymboliek. Mensen geboren onder aardetekens zijn echt Velveteen Konijn. Ze staan ​​altijd met één voet op de grond en weten instinctief hoe ze een solide hoeksteen voor elke onderneming kunnen creëren.

Aardetekens zijn gezellig en gastvrij. Ze zorgen ervoor dat elke ruimte huiselijk aanvoelt. Friend of Earth Signs kent ze als loyaal en zeer praktisch. De strijd met aardetekens is een sterke focus op geld dat kan uitmonden in materialisme.

Zeker, de aarde is constant, maar biedt ook geweldige groeimogelijkheden. Aardemensen inspireren prachtige nieuwe dingen en blijven meestal rondhangen om de uiteindelijke resultaten te zien.

Steenbok, de Geit, is niet iemand die veel aandacht zoekt. Ze werken liever rustig op de achtergrond en versmelten tot een groep zonder dat iemand iets wijzer is. Geit kan goed tegen kritiek en zal proberen respect te verdienen door middel van eervolle bedoelingen. De geitengeest zal nooit onhandelbaar of roekeloos zijn. Dat zijn niet eens woorden in de woordenschat van Steenbok. In het zakenleven werkt Geit het liefst alleen. Als Geit om een ​​mening wordt gevraagd, zal hij de vraag ontwijken of je een HEEL eerlijk antwoord geven. 

Ter vergelijking: Stier de Stier is het sterke, stille type. Stier meet mensen op, en als je met hem begint te praten, zul je een zeer boeiende discussie krijgen. Zoals het woord ‘bullish’ impliceert, geef Stier, zodra hij een besluit heeft genomen, gewoon op. Ze zijn onroerend. Hier zit geen woede in. Elke stap bij het nemen van een beslissing wordt zorgvuldig gemeten en gecontroleerd. Een stier is een huislichaam. Hij houdt van deze ruimte voor contemplatie. Als je een ijzersterke vriend nodig hebt, doe dan een beroep op een Stier. 

Noord in de Magische Cirkel:
Wicca en heidense praktijken

Rituelen en spreuken die in het noordelijke kwartier van een heilige ruimte worden uitgevoerd, hebben vaak te maken met stabiliteit, levensonderhoud, veiligheid en de cycli van het leven. Noord is vrouwelijk van aard en de bijbehorende kleuren zijn zwart, bruin of wit.

Tarot & Kristallen Symboliek

Tarot Pentakels is verbonden met het element aarde, vooral als het om geld en andere materiële zaken gaat. Het staat ook voor uw bedrijfsactiviteiten en hoe deze zich manifesteren in het dagelijks leven. De les van de Pentakels is er een van zelfvertrouwen, wat een hoeksteen is voor succes. Mensen kunnen niet in jou zien wat jij niet in jezelf kunt zien.

Kristallen: Amber, git, boomagaat, vogeloogjaspis, calciet en hematiet.

Dromen en Feng Shui-symboliek

Dromen: Dromen over een verhuizing naar het noorden kunnen een tijd van eenzaamheid of moeilijkheden voorspellen. Er is een natuurlijke strijd tussen Noord en Zuid, wat we moeten doen als het gaat om verantwoordelijkheid en wat we leuk vinden, en een strijd tussen koud en warm. De andere elementen in je droomlandschap zullen meer informatie voor interpretatie opleveren.

Wilt u het begrip van dromen intensiveren? Bekijk dan ons complete en uitgebreide Droomwoordenboek voor meer begrip

In Feng Shui hangt de richting Noord samen met je inventiviteit, sociale leven, flexibiliteit en humor. Het symboliseert ook veiligheid, carrière en alle vormen van vruchtbaarheid. De kleuren die Noord ondersteunen zijn blauw en zwart. In tegenstelling tot andere systemen plaatst Feng Shui het waterelement in deze regio samen met metaal (de kleuren grijs en wit).

Noord-Indiaanse symboliek

Over het algemeen draagt ​​de richting Noord de geest en wijsheid van de wind. Hier pauzeert een zoeker om na te denken over alles wat in het Oosten begon en waarnaar hij of zij nu terugkeert. Bij de Hopi is het de richting voor alle planten en dieren, evenals voor onze fysieke natuur. De kleur is wit.

Net als de wijze die naar de bergtop gaat om verlichting te ontdekken, is Noord een regio van bewustzijn en weten. Het is waar we achtereenvolgens naar buiten, naar binnen en naar boven reiken om de goddelijke rede te laten stromen.

Christelijke en boeddhistische symboliek

De Bijbel impliceert dat het noorden de plek is waar God woont, en van waaruit hij zowel oordeel als zegen uitdeelt. De berg Zion ligt in het noorden en de offers werden voorbereid met het gezicht naar het noorden gericht. Het is de noordenwind die voedende regen brengt.

De boeddhistische traditie schrijft de richting Noord toe met de energie van zuiverheid, wijsheid, kennis en het element water. Schildpad regeert het element, aangezien het wezen een lang leven, standvastigheid en vreugde belichaamt. De legende vertelt dat de schildpad staat voor het heelal en dat wanneer dit wezen 1000 jaar oud wordt, het in staat zal zijn om met mensen te communiceren.

De Guardian voor deze regio staat bekend als Vaishravana. Hij staat bekend als een weldoener die rijkdom verschaft en woont op de berg Meru met de vier grote koningen en de andere bewakers. Artistieke weergaven tonen hem met een geel gezicht en een parasol die zijn heerschappij symboliseert. Hij kan ook verschijnen als een mangoest, een natuurlijke vijand van hebzuchtige slangen. In deze vorm kan hij uit vrijgevigheid juwelen afgeven.

Kardinale Noord-symbolen, betekenis en correspondenties

Uiteindelijk is er met de kardinale richting Noord een rijke symboliek verbonden. De betekenis van het symbool weerspiegelt de culturele lens van waaruit de richting wordt bekeken. Van een punt van macht tot verbondenheid met Moeder Aarde, Kardinaal Noord is een richting waar je je op kunt afstemmen als je je wilt afstemmen op je eigen kracht en verbinding met de Aarde.

Kardinale richting Noord in Chinese en Japanse tradities

african buffalo with oxpecker on nose
Photo by Charl Durand on Pexels.com

De richting Noord op. Feng Shui vertelt ons dat dit de wijk is die creativiteit, socialisatie, aanpassing en humor beïnvloedt. Het is ook een zeer gegronde richting, geworteld in het fysieke vlak. Dit betekent dat Noord ook symbool staat voor een goede lichamelijke gezondheid door zorgvuldige hygiëne, rust en voeding.

Noord wordt toegeschreven aan de ultieme mannelijke energieën van het universum, in directe dichotomie met westerse gebruiken. Dat betekent dat in Feng Shui deze energie de mannelijke energie van het huishouden vertegenwoordigt, en als er een man in huis is, vertegenwoordigt deze hem. 

Dit deel van het huis vertegenwoordigt het vermogen om rijkdom en inkomen te genereren door de inspanningen en vooruitgang van de kostwinner van het huishouden. De noordwestelijke energieën kunnen ook kansen vertegenwoordigen, de hulp van anderen die je in je leven helpen, en het vermogen om vooruitgang te boeken in je leven. Als er geen man in huis is, vertegenwoordigt deze hoek de mannelijke energieën van het huis.

Het Chinese pictogram voor Noord sluit aan bij het idee van de achterkant (in tegenstelling tot de voorkant). Het noorden ligt in de schaduw tegenover vuur en zon in het zuiden. Licht en schaduw spelen een grote rol in de Chinese symboliek. In het bijzonder crediteren zij deze dichotomie voor het leren hoe tijd te beoordelen.

In de Chinese dierenriem zijn er vier dieren geassocieerd met het Noorden en het Aarde-element. We beginnen met de hardwerkende Stier of Os die zelden of nooit opgeeft. Degenen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren, zijn erg gefocust op dualiteit. Dingen zijn goed of slecht, met weinig ertussenin. Dit kan een verklaring zijn voor het vermijden van sociale ophef. Hun meningen kunnen een zeer verhitte bron van discussie worden.

Schapenmensen kijken naar alles en onthouden het. Op het thuisfront zijn schapenmensen goede dienstverleners met een creatief, geduldig karakter. Dit vertaalt zich zowel in het bedrijfsleven als in relaties. Het is geweldig om een ​​Schapenpersoon als vriend te hebben. Ze zijn loyaal en verantwoordelijk en beantwoorden trouw altijd met toewijding.

De volgende in onze Celestial Animal-band hebben we Draak die groter is dan het leven. Draken zijn vaak hoogbegaafd (en dat weten ze). Ze lijken ook die geluksbrenger te hebben. Ongeacht het lot van een Draak in het leven, in zijn of haar gedachten staan ​​ze op de een of andere manier aan de top. Dit gevoel van perfectie leidt soms tot inflexibiliteit en een overweldigend ego.

Een Draak praat op grandioze manieren, maar het is meestal het luisteren waard. Als je een oude ziel bent, krijg je een aantal handige perspectieven met betrekking tot dringende zaken. Naarmate ze volwassener worden, belanden Draken vaak op invloedrijke posities waar hun enthousiasme overvloeit.

Een draak heeft een charme die niet te ontkennen valt. Ze houden van het nieuwste “behoorlijk glimmende” ding, maar zijn ook bereid om van hun overvloed te delen. Over het algemeen heeft deze persoon in bijna alles een succesvolle carrière, maar kunst heeft zeker een speciaal plekje in zijn hart.

Ten derde is er de sierlijke Geit, die misschien wel de meest inventieve van alle Chinese dierentekens is. Geitenmensen zetten ‘Miss Manners’ te schande. Deze eigenschap trekt veel vrienden aan, maar Geit voelt zich nog steeds onzeker. En confronteer deze persoon in hemelsnaam niet, anders zal hij zich maandenlang zorgen maken.

Geiten geven de voorkeur aan een leven van vrije tijd als dat mogelijk is, maar als dat niet mogelijk is, zoeken ze stabiliteit en veiligheid. Mensen geboren onder het teken van de Geit hebben een natuurlijke aantrekkingskracht tot occulte en andere esoterische zaken. Verwacht dan niet dat je erg handig bent met het organiseren van dingen. Ze compenseren dit met gevoeligheid en net genoeg romantiek.

Eindelijk hebben we de trouwe Hond. Hondenmensen houden van hun dierlijke tegenhanger en helpen graag anderen. Ze staan ​​je bij in dik of dun, luisteren actief en reageren eerlijk. Hun plichts- en eergevoel kent geen grenzen. Als je iemand nodig hebt om je geheim te bewaren, vertel het dan aan een hondenpersoon.

Soms blaft de hond, maar meestal uit schrik of angst. Geef ze een beetje geruststelling, en dat kalmeert. Het andere dat een hond doet grommen is onrechtvaardigheid. Het ligt niet in hun aard om toe te kijken en niets te doen, dus wees voorbereid op die roadtrip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: No No !!