Hagalaz Rune

Betekenis van Hagalaz 

De onvoorspelbaarheid van ons lot. Ontwikkelingsgroei en het gebeurensproces. Volheid en de machtsevenwichtsoefening. Beveiliging door slechte gebeurtenissen te isoleren of volledig te verwijderen. Anderen een ongemakkelijk gevoel geven door hun schuldgevoelens op te wekken. Alert blijven op de toekomstige plannen. Alle illusies bij elkaar opgeteld. Vernietiging maar transformatie. Een nieuw begin. 

Psi-betekenis 

Explosie van emoties. Door een illusie heen kijken. Er zal verandering plaatsvinden. Acties uit het verleden moeten worden herzien. Er zullen problemen zijn in de toekomst. 

Energieën 

Er is een probleem dat je moet oplossen. Probeer jezelf te concentreren. Er wordt onrust ervaren. Problemen en het realiseren van de waarheid. Eindelijk antwoorden krijgen. De waarheid zien. Antwoorden krijgen op problemen.

De betekenis van deze rune is hagel. Deze runensteen vertegenwoordigt vernietiging, maar dit is nodig om te transformeren naar een nieuw levenspad. In mijn metingen verschijnt deze rune normaal gesproken wanneer het tijd is om obstakels te verwijderen en opnieuw te beginnen. Het zou eenvoudigweg kunnen betekenen dat we problemen en wegversperringen uit het verleden moeten loslaten. Hoewel het tekenen van deze rune enigszins “alarmerend” kan zijn, zou ik je willen zeggen: maak je geen zorgen. Bij elke gebeurtenis in het leven moeten we een deur sluiten om een ​​nieuwe te openen. Wat ik wil zeggen is dat deze rune een positieve verandering suggereert. Hagalaz kan duiden op een mogelijke tegenslag in het leven, maar je hebt dit nodig om vooruit te komen. Er kan een focus zijn op teleurgesteld zijn over een aspect van je leven. Maar hierdoor zal er een nieuw pad ontstaan. Laten we eerlijk zijn: teleurstelling is nodig om verandering in het leven te bewerkstelligen. De belangrijkste les die we uit deze runensteen moeten leren, is dat tegenslag, vernietiging en teleurstelling natuurlijke processen in het leven zijn. Het is een rune die als heilig wordt beschouwd voor Heindall, de Watcher en Mordgud, ook wel bekend als de beheerder van de met ijs bedekte brug naar de onbekende onderwereld.

Als het aan de rechterkant staat, wordt Hagalaz beschouwd als een rune die ons waarschuwt voor allerlei problemen, crises of veranderingen, maar ook voor kleine ziektes. Het woord Hagal betekent feitelijk “hagel” in termen van sneeuw en wordt beschouwd als een teken van slechte krachten die zeer moeilijk te beheersen zijn en uiterst schadelijk van aard zijn. Deze rune kan verschijnen als je negatieve tijden in je leven hebt meegemaakt, regressie of als je niet kunt begrijpen waarom negatieve gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ik heb vaak het gevoel dat deze rune verbonden is met onze innerlijke natuur. Het belicht een slechte tijd in ons leven met veel conflicten, misverstanden, verstoringen, interferenties en heel veel pech die over het algemeen niemand wil hebben. Hagalaz waarschuwt ook voor problemen en plannen om niet de gewenste resultaten te behalen, en dit alles zal wat extra zorg vergen, zodat het voor de betrokken persoon gemakkelijk en soepel wordt om veilig uit deze slechte periode te komen. Het is ook indicatief voor de beweging van de belangrijkste machten.

Hagalaz staat als rune ook bekend om vele soorten problemen en confrontaties, en dat komt ook door gebeurtenissen uit het verleden. Hail, zoals Hagalaz ook wel bekend staat, kan soms helpen bij het oplossen van problemen. Hagalaz, de negende rune, kan ook worden gebruikt als de kracht om een ​​hekel aan te hebben of te isoleren, maar wordt vooral gebruikt om alle negatieve effecten van slechte krachten te verwijderen, zodat ons leven vredig en buitengewoon gelukkig is. Maar als het wordt omgekeerd, is het ook geen goed teken. Het duidt duidelijk op enkele van de slechte, onbeheersbare gebeurtenissen die een aantal goede dingen die in ons leven hadden kunnen plaatsvinden, zouden kunnen vertragen en het veel zouden kunnen verbeteren om ons gelukkig te maken. Het belangrijkste dat je moet begrijpen, is: welke richting gaat je op?

Hagalaz geeft aan dat je moet proberen na te denken over de energieën om je heen op dit moment. Deze rune is gericht op verschuivingen in denkpatronen. Hagalaz is eigenlijk het zaad van wat bekend staat als Ymir, waar de wereld van gemaakt is. Is verbonden met ijs en vuur en ook met cosmetische energie in harmonie. Het wordt geassocieerd met het C-apparaat en ook met wat er om ons heen gebeurt. In het Duits stond deze rune bekend als “Hagalaz” en in het oudere Engels “Hagl”. De letterlijke betekenis van de negende rune is hagel. Hagalaz houdt rechtstreeks verband met ontwrichting, plaag en verandering. In zijn jongere associaties is de rune verbonden met heil, evenals met ‘hagel’, wat ook bescherming impliceert. De rune wordt vaak als een teleurstelling gezien, vooral als deze met Jera is getekend. in de oudheid werd deze kamerkoorts gebruikt, maar deze moest in evenwicht worden gebracht met de runensteen Jera. Deze rune impliceert dat vernietiging zal plaatsvinden en een kracht zal zijn die in het leven moet worden getest. vaak, als ik deze regen heb getekend, kan dit gebeurtenissen impliceren die ik totaal niet onder controle heb. De belangrijkste boodschap van deze zaal is dat je moet proberen te begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Zoek naar redenen waarom situaties uit de hand lopen. De regel impliceert ook radicale verandering als ik geschiedenis heb getekend. De schijn betekent dat ik me meer moet concentreren op de beperkingen van gebeurtenissen en de natuur zelf. Denk erover na dat deze kamer verband houdt met hagelstormen.

Wat betekent Hagalaz bij het lezen van runenstenen? 

Deze rune in lezingen kan impliceren dat er een verandering in het leven zal plaatsvinden. Het is nodig om actie te ondernemen en inzicht te krijgen in de gevolgen die voor je kunnen optreden. Het brengt met deze regen wel de noodzaak met zich mee om binnen financiële beperkingen te leven. Denk eens aan de natuur en de gebeurtenissen die jou beheersen, in letterlijke termen kan het betekenen dat er iets destructief zal zijn of dat er iets waars in het leven zal verschijnen. De volgorde van de kamer is ook belangrijk. Het is echter vervelend en houdt verband met 9 maanden voltooiing. Bij het lezen van deze rune denk ik dat je moet waarschuwen en dat je op je hoede moet zijn voor onverwachte veranderingen, slechts een begin. Goede positieve eigenschappen van deze rune zijn dat Hagalaz kan worden gebruikt om vloeken te verwijderen, negatieve eigenschappen te onderdrukken en situaties te ‘bevriezen’ die negatief zouden zijn. Ik heb het gevoel dat er bij het tekenen van deze runensteen een focus ligt op je eigen concepten, ideeën en een nieuw begin. Dit zou erop kunnen wijzen dat je wellicht in een positie verkeert om nieuwe concepten of een nieuwe baan te aanvaarden of om opnieuw te beginnen in een nieuwe levensfase. Deze dag markeert het begin van een ontwaken. Er komt een grote verandering op je pad, en de metingen die ik heb gedaan toen deze rune in een lezing werd getrokken, kunnen vaak een ineenstorting vertegenwoordigen en de noodzaak om de horizon opnieuw op te bouwen om verder uit te breiden. Ik geloof echt dat dit de rune is voor een nieuwe start en een nieuwe fase of nieuwe plek om zowel fysiek als spiritueel te zijn. Er is hoop en een kans om je eigen droom te volgen, maar we moeten wel een rationele transformatie ondergaan. Er komt ook bevrijding, een mogelijke doorbraak en de behoefte aan orde in het leven. Psychologisch gezien is het misschien een tijd van spijt, maar je hebt dit nodig om een ​​steviger fundament te leggen. 

Met betrekking tot jouw gezinsleven kan de Hagalaz-runensteen in een lezing worden gebruikt en kan een abrupte verandering illustreren. Het kan zijn dat de woning waarin je gaat verhuizen niet van de grond komt, of dat je problemen ondervindt rond de financiering van de woning. In relaties kan Hagalaz suggereren dat het tijd is om eventuele problemen uit het verleden los te laten. Vooral als het gaat om zaken die goed afgesloten moeten blijven. Omdat deze rune vaak verband houdt met hagel en sneeuw, kan dit betekenen dat je vastloopt in een relatie. 

Op dezelfde manier kan het een intense aantrekkingskracht tot iemand betekenen, wat je hele wereld volledig kan ontwrichten. Met betrekking tot carrière en geld bedoelt Hagalaz mogelijke ontslagen of een verhuizing in termen van huisvesting. De Hagalaz-rune – er bestaat geen twijfel over dat het verandering betekent: een persoon in een machtspositie neemt in de toekomst moeilijke beslissingen. Ik zie vaak dat deze rune wordt getrokken als er een relatie of baan is die het gewoon niet waard is om vast te houden. Ik zal je de vraag stellen: kan jouw baan of relatie de tand des tijds doorstaan? De impact van deze rune kan dramatisch zijn tijdens een lezing. Maar om de wijsheid van de boodschap samen te vatten, is transformatie door middel van periodevernietiging.

Als we ons in het leven afvragen, komen we veel dingen tegen en deze runensteen betekent vaak dat er in de toekomst onverwachte problemen kunnen optreden. Ouderling Futhark is de naam van het runenalfabet. Ik weet zeker dat je dat weet, maar voor de mensen die dat niet weten, dacht ik dat ik het even zou noemen. De Hagalaz-runensteen is de negende runensteen en heeft een “schuine” H-letter. Het belangrijkste advies van Hagalaz is dat deze rune vaak verbonden is met de onderwereld, Helming en Ymir. Ymir is in de oud-Noorse mythologie de reus en de koning van het ras van ijsreuzen. Deze reus is gemaakt van vorst, er waren er in totaal drie. Eén bekend als Odin, de tweede Vili en tenslotte Ve. Odin was de heerser van de aarde en de zon en was een beroemde god. Odin vermoordde samen met zijn broers Ymir en creëerde met zijn lichaamsdelen de wereld. Ymir is verbonden met het eeuwige vuur en hij werd gedood en verdronken in een rivier van bloed. Dit is een behoorlijk interessant perspectief, omdat je mist dat de huid het land werd en het bloed de oceaan werd. De botten werden bergen in het leven.

De Hagalaz-steen heeft, net als de andere runen, het vermogen om het idee over te brengen dat er vanuit een fase van vernietiging een transformatie en een nieuwe start zal plaatsvinden, de rune zelf is verbonden met het proberen het beste uit een moeilijke situatie te halen. Het stamt uit het Vikingtijdperk van IJsland waar deze heidense traditie bewaard is gebleven. Bedankt voor het lezen van dit artikel. Zegeningen Flo

Hagalaz is ook bekend als Hagal of Hagel. Het betekent in het algemeen ‘hagel’.

  • Sleutelbegrippen : Problemen, Calamiteit, Ongeluk, Psychische problemen, Verergering, Terugval, Terugval, Ramp, Ongehoorzaam, Wanordelijk.
  • Psi : problemen, interferentie, variatie, conversie, herinneringen uit het verleden.
  • Energie : anarchie, onrust, verwarring, natuurrampen, confrontaties.
  • Alledaags : ruw weer, hindernissen, haperingen, schokken, openbaringen, verdediging, heiligdom.
  • Waarzeggerij : Positieve veranderingen ten goede, Ondergang, Amendementen, Verbeteringen, Verwoesting, Tragedie, Gebrek aan vooruitgang, Inactiviteit, Materialistische verliezen, Schuld, Verantwoordelijk houden, Berisping, Kritiek.

De tweede familie runenstenen begint met Hagalaz, ook wel bekend als Haal of Hagal. Het is het symbool van het weer, maar staat voor verandering. Het maakt niet uit of je deze steen per ongeluk of opzettelijk hebt gekregen, je zult een grote verandering ervaren. Je zult een ontwrichtende kracht tegenkomen die je leven op een positieve of negatieve manier zal beïnvloeden. Als je eenmaal de storm voorbij bent, zullen kalmte en vrede de overhand krijgen in je leven. Hagalaz staat ook voor ongecontroleerd geweld, moeder natuur en zelfvernietiging. Het vertegenwoordigt ook de verbinding met het onderbewustzijn. Dit betekent dat het ook een symbool is van tempering, beproeving, beproeving, innerlijke harmonie, uitdagingen en gecontroleerde crises.

De keerzijde van deze steen voorspelt echter lijden, verlies, pijn, catastrofe, natuurrampen, machtsverlies, stagnatie, ontberingen, crisis en ziekte. Als je Haal hebt, vertegenwoordigt dit de innerlijke strijd met je demonen. Het hangt van jou af of je ze gaat winnen. En het hangt van de uiteindelijke uitkomst af of jouw leven in positieve of negatieve richting zal veranderen. Haal is een steen van ongecontroleerde kracht. Dit betekent dat je misschien iemand ontmoet en een bepaalde mening over hem of haar hebt. Misschien word je verliefd op een vreemde en kan het je hart maken of breken. Wees voorzichtig met wie je vertrouwt, anders zul je met een gebroken hart eindigen.

Kiezen voor Haal betekent dat je zelfdestructief bent en tegen je intuïtie inwerkt. Je bent een intuïtief persoon, maar je luistert niet naar je intuïtie en volgt niet de wensen van je hart.

Voor jou is de mening van mensen over jou belangrijker dan je eigen geluk. En dat is wat je op een dag zal vernietigen. Als je deze runensteen hebt, betekent dit dat je onderbewustzijn je probeert te waarschuwen voor een gevaarlijke uitdaging, verleiding, fatale fout of ziekte. Het probeert je op te zetten tegen mensen die je proberen te manipuleren. Het is eindelijk tijd om je ogen te openen en je eigen pad te kiezen in plaats van met ze mee te lopen of te leven zoals ze van je verwachten.

Als je dit eenmaal doet, zul je beseffen dat niets belangrijker is dan jouw geluk. Ook zul je ontdekken wat echt geluk werkelijk betekent. Haal symboliseert ook een natuurramp, maar niet letterlijk. Misschien probeert de steen je te vertellen dat je een natuurlijke innerlijke transformatie moet ondergaan om gelukkiger te kunnen leven. In eenvoudiger woorden: je moet de storm leren waarderen, zodat je ook de zonneschijn kunt leren waarderen.

Hagalaz Runesteen omgekeerd

Het verkrijgen van de achterkant van deze steen kan het gevecht met je vijanden vertegenwoordigen. Misschien verlies je de strijd, maar je leert ook een heel belangrijke levensles. Het is nooit een verlies als je er iets voor terugkrijgt. Je krijgt misschien niet wat je wilde, maar je krijgt wel wat je op dat moment echt nodig had. Het leven gooit nooit iets naar je toe dat je niet aankan, onthoud dat. Elke overwinning of verlies zou je iets moeten leren.

Haal symboliseert het weer. En we weten allemaal hoe het weer onmiddellijk kan veranderen. Dit vertegenwoordigt de betekenis dat je deze steen hebt gekregen vanwege je houding die verandert als het weer. Dit laat geen goede indruk achter bij mensen. Als je serieus genomen wilt worden, moet je je houding en persoonlijkheid veranderen. Je moet over alles je eigen mening vormen. In plaats van het pad van anderen te volgen, kies je jouw eigen pad en loop je zelfstandig met vertrouwen.

Haal staat ook voor beproeving, beproeving en verleiding. Dit betekent dat als je deze steen hebt, je emotionele steun nodig hebt. Iemand of iets stelt jouw geduld, moed of wil op de proef.

Neem contact op met een persoon die je vertrouwt voor advies of probeer dit zelf af te handelen. Misschien heb je een relatie die beëindigd moet worden. Misschien word je door iemand verleid. Misschien heb je niet de moed om iets te doen wat je al heel lang wilt doen. Hoe het ook zij, als je er eenmaal mee klaar bent, zul je je veel beter voelen. Het verkrijgen van deze runensteen betekent dat je aandacht moet besteden aan je omgeving. Iemand die je vertrouwt is de moeite en tijd niet waard. Hoewel je om deze persoon geeft, weet je diep van binnen dat hij of zij geen goed of betrouwbaar persoon is waarop je kunt vertrouwen. Je moet ze voor altijd uit je leven wissen, of proberen met ze te praten. Het hangt ervan af hoe deze persoon je onlangs heeft behandeld.

Haal betekent onder meer stagnatie. Dus als je deze steen hebt, betekent dit dat je activiteit, avontuur of opwinding in je leven mist. Je mist de moed om een ​​risico te nemen om iets te winnen. Of je hebt iemand nodig die je pad wijst. Misschien denk je erover om een ​​eigen bedrijf te starten, maar weet je niets van de branche, het management of het succes. Je hoeft echter niets van de branche te weten als je succesvol wilt zijn. Het enige wat je hoeft te doen is naar je hart en intuïtie te luisteren en nooit je menselijkheid te verliezen. Behandel mensen niet op de manier waarop zij van je afhankelijk zijn, maar behandel ze zoals je en jouw droom van hen afhankelijk zijn. Dat is waar, want jouw bedrijf hangt af van hun baan en hun baan hangt af van jouw werkomstandigheden. Als je gelukkige werknemers heb, zal jouw bedrijf floreren.

Haal wijst ook op je zelfbeheersing en kalmte. Ongeacht de situatie waarin je zich bevindt, je raakt nooit in paniek of handelt nooit onredelijk. Zelfs als je je depressief voelt, vind je altijd een manier om je verdriet onder controle te krijgen en jezelf op te vrolijken. Je innerlijke kalmte is waar mensen je om bewonderen. Het verkrijgen van deze rune betekent echter dat je de pijn moet voelen om deze te stoppen. Als je je ware emoties te lang onderdrukt, kun je ze voor altijd kwijtraken. Er is een citaat dat zegt: “Pijn moet gevoeld worden”. En daar ben ik het mee eens. Voel de pijn als je deze wilt overwinnen. Anders zal het je na verloop van tijd overweldigen en zul je ongevoelig, gevoelloos en verbitterd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: No No !!