Grote Arcana

De Grote Arcana bestaan uit de 22 hoofd- of troefkaarten. Elke Grote Arcanakaart heeft een titel en een getal. De getallen gaan van 1 tot 21, De Dwaas heeft het getal 0. De Grote Arcanakaarten weerspiegelen de belangrijkste fases in de levensweg van de mens en de belangrijke veranderingen in het leven.

Hieronder vind je per kaart enige uitleg over duiding en betekenis van de kaarten in de Grote Arcana.

0 De Dwaas
Onbezorgdheid, verwondering

I De Magier
zelfbewustzijn, slimheid, handigheid

II De Hogepriesteres
Fijngevoeligheid, intuïtie

III De Keizerin
Vruchtbaarheid, creativiteit

IV De Keizer
Starheid, verantwoordelijkheid

V De Hierofant
Vertrouwen, zelfvertrouwen

VI De Geliefden
Liefde, vriendschap, vereniging

VII De Zegewagen
Vrijheidsdrang, ambitie

VIII Kracht
Kracht, levensmoed, passie

IX De Kluizenaar
Eenzaamheid, teruggetrokkenheid

X Rad van Fortuin Lot, overmacht

XI Gerechtigheid
Onkreukbaarheid, objectief inzicht

XII De gehangene
Afgedwongen rust, ziekte

XIII De Dood
Loslaten, afscheid

XIV Matiging
Evenwicht, gelatenheid, zielerust

XV De Duivel
Afhankelijkheid, willoosheid

XVI De Toren
Traumatische verandering, catastrofe

XVII De Ster
Hoop, wijsheid en inzicht

XVIII De Maan
Romantische dromen, angst

XIX De Zon
Warmte, optimisme, levensvreugde

XX Het Oordeel
Herrijzenis, transformatie

XXI De Wereld
Gelukkige tijden

Het verhaal dat de Grote Arcana vertelt kan worden opgedeeld in vier fasen. Enerzijds maakt dit het gemakkelijker om de kaarten te memoriseren en interpreteren, anderzijds geeft dit ons een raamwerk om het verhaal dat de kaarten vertellen te plaatsen.

De eerste fase beslaat de eerste drie kaarten: de Dwaas, de Magiër en de Hogepriesteres. Deze fase wordt de ‘basis’ genoemd, de grondslag van het leven.

De volgende fase houdt de volgende vijf kaarten in: de Keizerin en de Keizer, de Hogepriester, de Geliefden en de Strijdwagen. Zij vormen de fase van ‘materie’, dat wat tastbaar invloed heeft op ons leven.

De derde fase beslaat zeven kaarten: de Kracht, de Kluizenaar, het Rad van Fortuin, de Rechtvaardigheid, de Gehangene, de Dood en de Gematigdheid. Deze kaarten zijn verbonden door het thema ‘inzicht’.

De laatste fase bestaat uit de laatste zeven kaarten: de Duivel, de Toren, de Ster, de Maan, de Zon, het Oordeel en de Wereld. Wat deze kaarten verbindt is ‘éénwording’; wat de voorgaande fases ons hebben geleerd, wordt hier geïntegreerd in ons bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: No No !!