Element ruimte (ether) Symboliek en betekenis

Element van de ruimte Inhoudsopgave

Spirit Element Symboliek en betekenis

Het Element van Aether of Geest is de hemelse energie die alle ruimtes vult.

De Grieken zagen het als hoger dan het aardvlak, en waren ook van mening dat ether een rol speelde bij bekende verschijnselen als zwaartekracht.

In de metafysische traditie gaat het concept van de geest veel verder. Het is in feite de monade – het centrum van de heilige ruimte, de mandala van het universum en daarbuiten.

In de patronen van de kosmos is Aether het ongrijpbare vijfde element dat cirkelvormige bewegingen had versus vaste elementalen die in lijnen bewogen. In feite volgt het Spirit-element geen specifieke energieregel, maar IS het eerder de regel. Het is de lijm van de Goden.

Alchemisten kenden het Vijfde Element bij Quintessence. Studenten van de alchemie hoopten dit hemelse element te isoleren en aan de geneeskunde toe te voegen, omdat ze het gevoel hadden dat het puur en een wondermiddel was.

Uiteindelijk creëerden alchemisten deze kwintessens door alcohol zeven keer te destilleren tot een elixer.

Dit idee vervaagde in de loop van de tijd en werd vervangen door Einsteins observatie dat ether de ruimte tussen alle objecten inneemt.

Hoewel hij de fysieke eigenschap van dit element niet kon beschrijven, droeg dit idee bij aan het concept van relativiteit, golftheorie en modernere ‘donkere materie’.

Element Spirit symbolische betekenissen

De fundamentele symbolische waarden van het Geest- of Aether-element in de magie omvatten transmutatie, alchemistische processen, goddelijke tussenkomst, de eeuwige natuur en energie in beweging.

Aether heeft niet echt een fysieke aanwezigheid, dus het is moeilijk om specifieke overeenkomsten vast te stellen, laat staan ​​een globaal beeld te omarmen van het belang ervan in ons spirituele leven.

Misschien is dat de reden waarom een ​​spiraal een van de symbolen is die voor Spirit worden gebruikt – je kunt je gemakkelijk voorstellen dat de buitenste cirkels voor altijd doorgaan.

Lichtwerkers vertellen ons dat ether fungeert als een brug tussen de aarde/het lichaam en de hemel/geest. Binnen ons eigen lichaam is het de verbinding tussen onze ziel en ons lichaam. Er zijn zelfs theorieën dat God dit element gebruikte als de essentie die alles op alle gebieden heeft geschapen.

Waar de traditionele vier elementen vaste locaties hebben op het Levenswiel, is Spirit de verrassingsfactor. Het zorgt voor dynamiek, een vonk en een ander niveau van bewustzijn.

Afhankelijk van jouw filosofie hebben alle levende wezens tot op zekere hoogte ether – dat onbeschrijfelijke ‘iets’ dat ons verbindt met een groter geheel, inclusief de wezens die net buiten het normale bewustzijn bestaan.

Ruimte – Ether

Element ruimte is het minst tastbare element. Het is niet iets wat je om je heen ziet, maar wel iets wat je voelt en ervaart in je leven. Er is geen begin of einde. Alles is met elkaar verbonden. Niet alleen via lucht, maar ook via energie. Alles ontstaat, bestaat en vergaat in de ruimte.

Alles ontstaat vanuit ruimte, bestaat in ruimte en lost weer in ruimte op. Het sjamanisme noemt dit element ‘spirit’: een alles verbindend kosmisch veld dat geen begin en geen einde heeft. In deze vibrerende ruimte, in het sanskriet “Akasha” genoemd, is alles door middel van ether met elkaar verbonden.

Niet alleen mensen, dieren, planten, maar ook planeten, sterren tot en met ons bewustzijn. Je zou dit element kunnen vergelijken met een onmetelijke ruimte die niet gevuld is met lucht maar met energie.

De energie van deze element ontstaat door synchrone combinatie van de frequenties van de andere vier elementen. Deze energie kan elk chakra of niveau van het lichaam, denken en geest activeren, omdat de energieën van alle elementen hierin zijn opgenomen.

Je merkt de mogelijkheden van dit element als de andere vier elementen in balans zijn. Je hebt als mens eigenschappen van alle vier de elementen nodig in je leven om de ruimte te voelen om jezelf te zijn.

Element ruimte is een gevoel die voor iedereen anders is. Je ervaart je ruimte door jouw aandacht.

Als het element in balans is, voel je ruimte in je leven. Er is genoeg tijd, genoeg ruimte voor je emoties, genoeg tolerantie, energie etc. Je ervaart alles precies zoals het zou moeten zijn. Niet teveel, niet te weinig. Je sluit je niet volledig af van de ervaringen die je doormaakt, maar je laat je er ook niet helemaal door meeslepen. In plaats van weg te willen rennen, voel je je de ruimte in jezelf.

Element ruimte in balans zorgt voor vrijheid omdat je je niet laat leiden door alles wat je wel of niet hebt of door alles wat buiten je om gebeurt. Je voelt je verbonden met jezelf en de andere vier elementen. Als een probleem zich voordoet, dan los je dat op vanuit de kracht van de elementen. Je kan daarbij vertrouwen op je intuïtie.

Het vijfde element is niet zo gemakkelijk waar te nemen en toch is het overal aanwezig. Ruimte gaat over gewaarwording. Dit vijfde element biedt als het ware de ruimte voor de andere elementen om te bestaan.

De kwaliteiten van ruimte zijn, grenzeloosheid, universeel, eeuwig, vormloos.

Storm / Ruimte is verwant aan het zielster chakra. Bevindt zich ongeveer 15 cm boven het hoofd. Via deze chakra beleven we ons hoogste spirituele energieën en inzichten.

Kleuren voor de geest – ether

Er wordt wel eens gezegd dat niet alles in het leven zo eenvoudig is als zwart en wit. Niettemin zijn zwart en wit twee kleuren die vaak worden geassocieerd met Spirit of Aether, en deze kleuren zijn doorgaans samen.

Als alternatief kan een regenboog die alle kleuren omarmt, ook al belichaamt Spirit alle dingen belichaamt, een geschikte weergave zijn van dit Element in de heilige ruimte.

Metafysische toepassingen voor het element Ether

Etherische wezens en krachten bevinden zich in een andere ruimte dan de mensheid en het is vaak moeilijk voor ons om hun doeleinden en motivaties te begrijpen – inclusief het goddelijke. Het aardse vlak beperkt ons enigszins, omdat we (uiteraard) de behoefte aan incarnatie niet hebben overstegen.

Niettemin zijn er momenten waarop we verder kunnen reiken en iets kunnen aanraken dat groter is dan onszelf. Dat is ether/geest.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de wervelende derwisjen. Ze draaien rond en maken zichzelf tot het middelpunt van een heilige mandala. Het doel is om met energie te draaien totdat ze contact maken met de goddelijke geest en zijn wil begrijpen. In feite herinnert Aether/Spirit ons eraan ter zake te komen en op dat punt gefocust te blijven alsof het de vuurtoren van onze ziel is.

Enkele van de doeleinden waarvoor Aether/Spirit wordt aangeroepen, zijn onder meer het oproepen en bevelen van apportaties of andere spirituele krachten, communiceren met geesten, achtereenvolgens werken met meer dan één elementaire kracht, geheimzinnige magie zoals alchemie en mystiek, illusie en energetische manipulatie zoals telekinese.

Tarot & het spirit-element:

De Tarotbeoefenaars vergelijken het Element van Geest/Aether met de Grote Arcana van een kaartspel.

De Grote of Hogere Arcana bestaat uit 21 kaarten die bedoeld zijn om het pad naar diep zelfbewustzijn en uiteindelijk verlichting weer te geven.

Elke kaart van de Grote Arcana beeldt een fundamentele esoterische les uit. Hoewel dat verheven klinkt, hebben al dergelijke lessen ook een alledaagse weerspiegeling in ons dagelijks leven.

De interpretatieve waarde van de kaarten komt vaak voort uit het Gouden Dageraad-systeem of de Jungiaanse psychologie. Toch moedigen metafysische leraren mensen die nieuw zijn met de Tarot aan om erover te mediteren en te zien welke andere betekenissen er op persoonlijk niveau in liggen. Net zoals de geest op een unieke manier tot je spreekt, zo doen de portretten van de Grote Arcana dat ook.

Spirit of Aether en de Grote Arcana hebben beide verschillende boodschappen voor onze ziel, maar één thema komt naar voren. Kwalitatief leren gaat zelden snel of zonder tegenslagen en strijd. In feite fungeren de obstakels waarmee we worden geconfronteerd als een zuiverend vuur in onze spirituele zoektocht.

Als Grote Arcana-kaarten regelmatig ter sprake komen bij persoonlijke lezingen, betekent dit doorgaans dat je geen gehoor geeft aan de oproep of begeleiding van Spirit. Leer de les die voor u ligt en zet vervolgens de volgende stap.

Krijg diepgaande Tarotkaartbetekenissen om uw vermogen om Tarot te lezen te versterken!

Numerologie en het element geest / ether

Qua vibratie is het Element Geest of Aether in lijn met het goddelijke Nummer 1 .

Het getal 1 is perfect voor Spirit / Aether (het ‘ik ben’ van het universum). Hoe je het Goddelijke ook ziet, dit is het beginpunt van de schepping. Als oerkracht is de Geest de beweger en schudder van het universum. Zonder ether zou er niets bestaan, en als je merkt dat je fundamenten trillen, kun je er vrij zeker van zijn dat het 1/Spirit is die je wakker schudt.

De energetische vibratie van 1 heeft een doel en moed. Het leidt en stuurt en is zeker en standvastig op zijn pad. Het en Spirit bouwen op pragmatische en rechtvaardige wijze de hoekstenen voor alle beschavingen en wezens. Beiden hebben geen plaats voor charlatans – als je met de Nummer 1 of Spirit/Aether werkt, is waar en echt zijn niets minder dan essentieel.

Verbeter uw vaardigheden door meer te leren over numerologie ! Het is eigenlijk heel gemakkelijk om deze vaardigheid te leren en cliënten vinden het geweldig als je dit toevoegt aan hun paranormale en/of tarotlezingen!

Spirit / Aether kristallen, planten en dieren

Filosofisch gezien zouden alle dingen potentieel onder het domein van Spirit/Aether kunnen vallen. Een paar vallen echter op omdat ze meer symbolische waarde hebben.

Kristallen en stenen : Angel Aura, Meteorite, Phantoms, Quartz , Shiva Lingam Stones en Zebra @tone,

Dieren: De Spin (een wever) en de Kameleon (een wisselaar)

Planten: Keltische bomen – Appel (of andere bomen die verband houden met scheppingsmythen)

Droominterpretatie voor Spirit / Aether

Wanneer Spirit/Aether deelneemt aan uw droomlandschap, zult u waarschijnlijk over voldoende informatie beschikken. Het komt zelden voor dat Spirit mysteries in een boodschap verweeft, tenzij die uitdagingen je helpen op je pad en zoektocht.

Als je niet zeker weet hoe je deze berichten moet interpreteren, kijk dan naar de rest van je droom in mijn Droomwoordenboek voor mogelijke inzichten.

Element van geest/ether goden

Geest/Aethergoden zijn degenen die een sleutelrol speelden in de schepping. Zij omvatten Ahura Mazda, Allah, Amaterasu, Anat, Apollo, Baal, Brahma, Ceridwen, Dagon, Diana, Ea, Fortuna, Freyr, Gaia, Hathor, Hestia, Inanna, Isis, Lugh, Maia, Nanna, Njord, Nut, Odin , Rama, Shiva, Sol, Timat, Tyr, Vesta, Vishnu en JHWH.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: No No !!